ukleja                                                                 płoć

     leszcz                                                                       jaź

okoń                                                                 jazgarz